SUNUMLAR 

( Değişik tarihlerde yaptığım sunumlar )

Sunum adı  Açıklama  Sunulan Yer Sunum  Tarihi
Afet sonrası iyileştirme planı sunumu Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi 17. Yuvarlak Masa Toplantısı

ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

13 Ocak 2015
 Kişisel Hayatın Planlanması

 Kişisel-gelişim-planı

Bir vizyon ve amaç belirledikten sonra bunları gerçekleştirmek üzere yapılan kişisel plan yöntemi.  ESAGED - Ankara 4 Haziran 2005
Atık Suların Çevreye Olumsuz Etkisi Atatürk Baraj Gölünün Kirletilmesinde Altyapı Eksikliklerinin Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Semineri için hazırlanmıştır. GAP İdaresi - Adıyaman 30 Mayıs 2002
 21. Yüzyıla Hazırlık Ülkemizde Bilgi Toplumuna Hazırlık Kurulu oluşturulması için Kamu kuruluşları ile yapılan toplantı için hazırlanmıştır. DPT - Ankara 9 Haziran 1998
 Kamuda Kurumsal Planlama  

 Kamuda Kurumsal Planlama  (konuşma metni)

Mersin Üniversitesinde düzenlenen "Kamu Kuruluşlarında Planlamanın Kurumsallaştırılması Sempozyumu" için hazırlanmıştır.  Mersin Üniversitesi  8-10 Haziran 1996
Hükümet Bilgi Sistemi  Hükümet Bilgi Sisteminin kurulmasının kamu yönetimindeki önemi  DPT - Ankara 15 Aralık 1996